Prípravný proces trvá 120 dní, alebo obnova v 3 krokoch1. Hlasovanie vlastníkov o spolupráci s našou spoločnosťou, o rozsahu obnovy / zateplení a použitých materiáloch, zvolenie kontrolného a koordinačného výboru vlastníkov.


Výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie

Podpis zmluvy so spracovateľom

Spracovanie projektovej dokumentácie

Stavebné povolenie / ohlásenie stavby

Výberové konanie na zhotoviteľov


2. Hlasovanie vlastníkov o zhotoviteľovi a zabezpečení financovania.


Podpis zmluvy so zhotoviteľom

Financovanie investície

Podanie žiadostí o dotácie / granty

Podanie žiadosti o zvýhodnené úvery

Dofinancovanie bankovým úverom

Finančná analýza vplyvu splácania úveru a úspory tepla na mesačné platby jednotlivých bytov


3. Hlasovanie vlastníkov o podmienkach úverovej zmluvy.


Podpis úverovej zmluvy

Začatie výstavby

Vyregulovanie a termostatizácia vykurovacej sústavy

Preberacie konanie diela a odstránenie vád a nedorobkov

Odovzdanie diela vlastníkom

Energetická certifikácia

Kolaudácia / vyhlásenie

>

>

>

>

       Spolupráca

>

>

>

>

         O nás        Služby        Referencie    Na stiahnutie        Klientská zóna        Kontakt

Copyright © 2008 - 2018 COOPERATION 2K, s.r.o., Všetky práva vyhradené