PODMIENKY VSTUPU

Prehliadaním týchto stránok používateľ súhlasí a rozumie podmienkam vstupu. Nespracúvame osobné údaje, táto stránka nepoužíva cookies.


Vylúčenie zodpovednosti

Používateľ pristupujúci na stránky COOPERATION 2K, s.r.o. si je vedomý, že stránky používa na vlastné riziko. Spoločnosť COOPERATION 2K, s.r.o. nenesie zodpovednosť a záruku za aktuálnosť a správnosť poskytovaných informácií. Spoločnosť COOPERATION 2K, s.r.o. nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené používaním, prehliadaním a nefunkčnosťou stránok.


Autorské práva

Materiály zo stránky www.cooperation.sk nesmú byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa stránky, spoločnosti COOPERATION 2K, s.r.o., akýmkoľvek spôsobom použité a rozširované. Fotografie sú vlastníctvom spoločnosti COOPERATION 2K, s.r.o.. Vizualizácie sú na stránkach umiestnené so súhlasom vlastníka.


Obsah stránky, prístupnosť stránky

Informácie použité a zverejnené na stránkach spoločnosti COOPERATION 2K, s.r.o., sú slobodným vyjadrením názoru zamestnancov, konateľa a spoločníka spoločnosti. Informácie nie sú návodom ani pracovným postupom smerujúcim k rozhodnutiu alebo uzavretiu obchodu, tieto stránky neposkytujú stavebné, účtovné, daňové, právne a iné poradenstvo. Prevádzkovateľ stránky www.cooperation.sk si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť obsah a obmedziť prístup.


Spoločnosť COOPERATION 2K, s.r.o. nezodpovedá za obsah stránok partnerských spoločností.

       Spolupráca

>

>

>

>

         O nás        Služby        Referencie    Na stiahnutie        Klientská zóna        Kontakt

Copyright © 2008 - 2018 COOPERATION 2K, s.r.o., Všetky práva vyhradené