SLUŽBY

       Spolupráca

NAŠE SLUŽBY


Poskytujeme služby v oblastiach: Investičné poradenstvo, Inžinierska činnosť, Finančný manažment, Manažment stavieb, Technický dozor investora, Stavebný dozor, Obnova bytových domov, Property a Facility manažment. Zabezpečujeme komplexné činnosti pre investora od investičného zámeru cez architektonické stvárnenie cez kontrolnú činnosť počas realizácie a následné vydanie potrebných rozhodnutí na užívanie stavby.

Investičný zámer

Projektová dokumentácia

Inžinierska činnosť

Construction Project Management

Vedenie stavieb

Stavebný dozor

Technický dozor investora

Výberové konanie

Kontrolná činnosť

Reklamačné konanie

>

>

>

>

         O nás        Služby        Referencie    Na stiahnutie        Klientská zóna        Kontakt

Copyright © 2008 - 2018 COOPERATION 2K, s.r.o., Všetky práva vyhradené

Hodnotenie prevádzkových parametrov

Zhodnotenie životnosti TZB

Predpredajné služby

Inžinierska činnosť

Príprava podkladov pre projektanta