Manažment financovania je kombináciou prostriedkov z dostupných zdrojov. Viaczdrojové financovanie je dôležité pri optimalizácii úrokových sadzieb a závisí od neho celková výška zaplatených úrokov.


Možnosti financovania


  1. -Vlastné zdroje

  2. -Komerčný úver

  3. -Stavebné sporenie

  4. -Dotácie a granty z EU fondov

  5. -Slovenská záručná a rozvojová banka

  6. -Dotácia na odstránenie systémových porúch

  7. -Štátny fond rozvoja bývania
>

>

>

>

       Spolupráca

>

>

>

>

         O nás        Služby        Referencie    Na stiahnutie        Klientská zóna        Kontakt

Copyright © 2008 - 2018 COOPERATION 2K, s.r.o., Všetky práva vyhradené