Je zatepľovanie módnou záležitosťou alebo nevyhnutnosťou predĺženia životnosti bytového domu s vedľajším efektom úspory energie?


Zvárané konštrukcie majú životnosť v našich podmienkach a pri “starostlivosti” ako sa k nim pristupuje 60 - 80 rokov. Domy postavené pred 20 rokmi  a staršie vyžadujú tak ako každá iná stavba zvýšenú pozornosť zo strany vlastníkov. Koľko času zostáva keď sa neurobí obnova? Kvalitne realizovanou obnovou predĺžite životnosť o 25 - 30 rokov.Čo je cieľom obnovy?


•  Úspora energie

• Odstránenie hygienických nedostatkov, zvýšenie vnútornej povrchovej teploty

  1. Zvýšenie tepelnej zotrvačnosti stavebných konštrukcií

•  Eliminovanie zatekania a prefukovania škárami, strechou, oknami

• Zamedzenie vzniku korózie výstuže a poruchám v betónových konštrukciách

•  Predchádzanie haváriám

•  Predĺženie životnosti

•  Zlepšenie architektonického vzhľadu

•  Zvýšenie štandardu

•  Zvýšenie ceny bytovAk sa k obnove pristupuje nezodpovedne a nekoncepčne, častokrát sa plytvá prostriedkami investora, ktoré neprinášajú primeraný efekt a návratnosť. Každý projekt obnovy musí mať jasný koncept a harmonogram.

>

>

>

>

       Spolupráca

>

>

>

>

         O nás        Služby        Referencie    Na stiahnutie        Klientská zóna        Kontakt

Copyright © 2008 - 2018 COOPERATION 2K, s.r.o., Všetky práva vyhradené