Úspora energie a splácanie úveruNa celkovú úsporu energie majú okrem zateplenia vplyv aj použité materiály, realizácia rozsah a kvalita spracovania a prístup správcu.
Skutočnú úsporu je možné overiť až praxou a prejaví sa až po obnove s prihliadnutím na:

•  poveternostné podmienky (rozdiely až do 20 %),

•  ceny energií (je potrebné merať úsporu podľa GJ spotrebovanej energie),

  1. správcov alebo SVB pri objednávaní tepla na nasledujúci rok

ak nezmeníte objednávku tepla a odoberiete menej ako ste objednali, môže sa stať, že vám dodávateľ vyúčtuje nevyčerpanú energiu spolu s prirážkou a zmluvnou pokutou
Mnoho správcov má k dispozíci štatistiku úspory energie po zateplení jednotlivých častí bytového domu. Tieto by mali byť k dispozícii všetkým vlastníkom.


Predbežnú úsporu energie vyčísľuje po konštrukčnej stránke samotná projektová dokumentácia a teplotechnický posudok. Táto úspora sa môže líšiť až do 20% od skutočnosti, preto pre potvrdenie predpokladu úspory je možné spracovať energetický audit ktorý prihliada aj na priemernú spotrebu za posledné roky, zdroj a vzdialenosť od zdroja vykurovania a s tým súvisiace tepelné straty, teplotné pásmo a počet bytov a osôb v bytovom dome.
V konečnom dôsledku


Ak zrátate mesačnú splátku úveru v prepočte na byt, tvorbu fondu opráv a úsporu energie, jednoduchým prepočtom získate sumu mesačných platieb PODOBNÚ ako platíte v súčasnosti.

>

>

>

>

       Spolupráca

>

>

>

>

         O nás        Služby        Referencie    Na stiahnutie        Klientská zóna        Kontakt

Copyright © 2008 - 2018 COOPERATION 2K, s.r.o., Všetky práva vyhradené