Koľko stoja naše služby?


Cenové ponuky sú individuálne spracovávané podľa konkrétneho rozsahu a obsahu projektu. Počet hodín pre jednotlivé činnosti je stanovený na základe kvalifikovaného odhadu a skúseností s podobnými projektami za predpokladu efektívnej spolupráce vlastníkov bytov, naviac práce do výšky 20 % rozsahu hodín nefaktúrujeme, v prípade vyššieho počtu sú faktúrované samostatne v dohodnutej cene a dohodnutom rozsahu.


Pri stanovení hodinových sadzieb je použitý Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA.


Jednotlivé časti projektu je možné vykonávať samostatne. V prípade manažmentu celého projektu sú priebežne vystavované faktúry po ukončení a odsúhlasení jednotlivých častí.


>

>

>

>

       Spolupráca

>

>

>

>

         O nás        Služby        Referencie    Na stiahnutie        Klientská zóna        Kontakt

Copyright © 2008 - 2018 COOPERATION 2K, s.r.o., Všetky práva vyhradené