VYBRANÉ REFERENCIE

BYTOVÉ DOMY - VYBRANÝ PRÍKLAD REALIZÁCIE OBNOVY


Cieľom stavby bolo odstránenie systémovej poruchy obvodového plášťa a balkónov. Investorovi sa podarilo na uvedenú stavbu získať finančnú dotáciu štátu. Na realizovanú stavbu bol vypracovaný energetický certifikát v zmysle zákona č 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov. Stavba bola z hľadiska vykurovania zaradená do triedy „B“, z hľadiska prípravy teplej vody do triedy „C“.


Kompletná rekonštrukcia balkónov pozostávala z odstránenia starých nášľapných a podkladových vrstiev, realizácie nových vrstiev hydroizolácie, podkladu, oplechovania a dlažieb. Rekonštrukcia zábradlí balkónov pozostávala z výmeny skorodovaných častí kovových konštrukcií a výmeny výplní zábradlí za dosky Max exteriér. Bolo realizované bočné presklenie balkónov vrátane dodávky a montáže konštrukcií na sušenie prádla.  


Výmena presklených konštrukcií spoločných priestorov pozostávala z výmeny presklených stien na chodbách, výmeny vchodových dverí a lodžiových stien za murované.>

>

>

Správa

nehnuteľností

>

>

>

>

       Spolupráca

>

>

>

>

         O nás        Služby        Referencie    Na stiahnutie        Klientská zóna        Kontakt

Copyright © 2008 - 2018 COOPERATION 2K, s.r.o., Všetky práva vyhradené