MANAŽMENT STAVIEB

Manažment stavieb

Zateplenie bytových domov


Minimalizácia

celkových nákladov


Maximalizácia konečného úžitku


Definujeme požiadavky

Hľadáme riešenia

Motto:

Zmluva o dielo sú pravidlá ako obrať investora o peniaze. Ani právnik vás nevyseká z právneho sporu so zhotoviteľom, naopak vaša investícia sa navýši o honorár právnikovi.


Súčasťou ZoD, ako príloha, by mal byť aj harmonogram prác, položkový rozpočet a nie len platobné podmienky. Uľahčí to kontrolu plnenia zmluvných záväzkov, prípadné odstúpenie od zmluvy.


Zmluvu spravidla navrhne zhotoviteľ, je šitá na jeho podmienky, nerád robí zásahy do zmluvy. Zmluva by mala byť obojstranne výhodná a nie zvýhodňovať jednu stranu. 

PRÍPRAVA ZMLUVY SO ZHOTOVITEĽOM

Príprava stavby
Výber zhotoviteľa
Príprava zmluvy
Kolaudácia
Poradenstvo
Inžinierska činnosťIndex_MS_Priprava_stavby.htmlMS_Vyber_zhotovitela.htmlMS_Kolaudacia.htmlMS_Poradenstvo.htmlMS_Inzinierska_cinnost.htmlshapeimage_14_link_0shapeimage_14_link_1shapeimage_14_link_2shapeimage_14_link_3shapeimage_14_link_4shapeimage_14_link_5shapeimage_14_link_6

       Spolupráca

>

>

>

>

         O nás        Služby        Referencie    Na stiahnutie        Klientská zóna        Kontakt

Copyright © 2008 - 2018 COOPERATION 2K, s.r.o., Všetky práva vyhradené